• Zestandaryzowane dane

  statystyki dla BPiPS oraz GUS

  historie pobytów w placówkach

  zestawienia udzielonych świadczeń

 • Możliwość modyfikacji pod zapotrzebowanie placówki

  szybki dostęp do dossier podopiecznych

  elastyczny zakres świadczeń

  obsługa planów pomocowych

 • Rejestracja lokalizacji poza placówką tzw. STREETWORKING

  przegląd historii pobytów

 • panel administracyjny

  podział uprawnień użytkowników - możliwość dodania kont dla wolontariuszy

Copyright 2019 - ITSOS | PC-SOS.pl IT Services | PROLOC - Wspieramy instytucje zajmujące się bezdomnością. Baza danych i aplikacja obsługowa ERP.

Aplikacja bazodanowa ułatwiająca działalność organizacji pomocy bezdomnym.
System typu ERP ULISSES z web’owym dostępem e-ULISSES jest pierwszą w Polsce aplikacją tego typu, która gromadzi dane pozwalające określić ilość udzielanych świadczeń pomocowych swoim mieszkańcom, tworzyć historię pobytów ułatwiających organizację pomocy mieszkańcom, zarządzanie planami pomocy jakimi obejmowani są pensjonariusze.
Zestawienia statystyczne pozwalają na obrazowanie problematyki bezdomności.
Dane zbierane są w sposób zestandaryzowany, zgodny z przyjętymi zasadami standaryzacji badania bezdomności w Europie.
Aplikacja ULISSES to nie tylko możliwość gromadzenia danych w placówkach zorganizowanych. Prace określane mianem „Streetworkig”, obejmują możliwość rejestracji miejsc i pobytów osób w tych miejscach, co ułatwia dotarcie z pomocą i daje możliwość uchronienia osób przed zatraceniem wiedzy o ich losie.

Oferta dla placówek pomocy bezdomnym

Wiedzeni doświadczeniem w obsłudze placówki o charakterze pomocowym z ukierunkowaniem na bezdomność oferujemy tego rodzaju podmiotom nieproste rozwiązanie. Nasza aplikacja ERP ULISSES jest aplikacją modyfikowalną – możliwość dopasowania do sposobu działania placówki. Ułatwia gromadzenie, zestawianie i zliczanie wszystkiego co związane jest prowadzeniem tego rodzaju przedsięwzięcia. Mowa zliczaniu rodzajów świadczeń udzielanych mieszkańcom placówek i lokalizacji ulicznych, gromadzenie historii osobowej, pobytów. Ułatwione zestawianie statystyczne działań – wybierasz zakres dat i system sam zlicza co chcesz.

Nasza usługa nie jest droga, w zależności od wybranego wariantu – z własnym serwerem lub bez (nie wchodzą w gę hostingi firm trzecich oraz serwery administrowane przez własne IT – dotyczy opcji zakupu lub dzierżawy serwera ULISSES administrowanego wyłącznie przez nas), drugi wariant to korzystanie z aplikacji zagnieżdżonej na administrowanym przez nas serwerze – tańszy wariant. Oba rozwiązania związane są z miesięcznymi opłatami stałymi. W każdym wariancie istnieje jednorazowa opłata implementacyjna – zróżnicowana względem skomplikowalności potrzeb Waszej placówki.

Wariant 1-szy (najdroższy):
1-szy koszt to zakup serwera, 2-gi koszt to implementacja serwera i aplikacji, 3-ci koszt to stała opłata administrowania serwerem oraz wsparcia technicznego aplikacji.

Wariant 2-gi (tańszy):
1-sza oszczędność to brak konieczności zakupu serwera, 1-szy koszt to implementacja serwera i aplikacji, 2-gi koszt to stała opłata dzierżawy (zawiera koszt administrowania serwerem – to 2-ga oszczędność) oraz 3-ci koszt to stała opłata wsparcia technicznego aplikacji

Wariant 3-ci (najtańszy):
1-szy koszt to implementacja aplikacji na naszym serwerze, 2-gi koszt to stała opłata wsparcia technicznego aplikacji

f t g